Trop

 

Troppen er vores spejdergruppe for spejdere i 6-7. klasse.

Tropsspejderne er i høj grad selv med til at bestemme deres arbejdsprogram og aktiviteter. De er opdelt i patruljer efter Baden Powells system ledet af en en patruljeleder og patruljeassistent.

Hvert 2. møde planlægges og afvikles af patruljelederen og patruljeassistenten sammen med tropslederen. (De øvrige planlægges af tropslederen)

Troppen er meget aktiv, idet der udover det ugentlige møde er en weekendtur næsten hver måned. Dertil kommer planlægningsmøder for patruljeledere og -assistenter.

Vi mødes i Skovly i Hestehaveskoven hver mandag kl. 18.30-20.30

Uniform er en selvfølge for tropsspejderen, når han eller hun har været med et stykke tid.
Det koster 350 kr. pr. halvår at være spejder i vores gruppe. Uniform, ture og særarrangementer betales særskilt.

Kontakt enhedslederen hvis du vil vide mere.

 


Pumaerne på Zaxsez løbet
Roskilde