Junior

 

Juniorgrenen er vores spejdergruppe for børn i 4. og 5. klasse.

Juniorerne er opdelt i mindre grupper, hver på 5-6 børn som opererer efter Baden Powells patruljesystem. Patruljerne har et fælles rum i spejdergruppens lokaler, hvor de opbevarer deres ting, herunder et komplet sæt lejrudstyr, patruljekasse osv.

Udover at bibringe hvert medlem en række konkrete og praktiske færdigheder, sigter arbejdsformen mod at lære det enkelte barn at tage ansvar for sig selv og bidrage positivt til patruljen. For at styrke dette, udnævnes en patruljeleder og en patruljeassistent for hver patrulje, som har forskellige ansvarsområder. Alle prøver på et tidspunkt enten at være patruljeleder eller patruljeassistent.

Det skal selvfølgelig understreges, at børnene konstant støttes af voksne ledere.

Juniorerne er meget aktive og er tit på ture, enten alene eller sammen med resten af gruppen. De mødes gerne med spejdere fra andre spejdergrupper for at dyste på færdigheder og have det sjovt.

Vi mødes i hulen i foreningsfløjen på Guldhøj eller i Skovly i Hestehaveskoven, hver onsdag kl. 17.15 - 19.15

Uniform er en del af spejdersærpræget, som vi gerne ser at Juniorer anskaffer sig, når han eller hun har været med et stykke tid.

Det koster 350 kr. pr. halvår at være Juniorspejder. Uniform, ture og særarrangementer betales særskilt.

Kontakt enhedslederen hvis du vil vide mere.

 


Aftenhygge på juniornes enhedstur
Granhytten, Tåsinge