Bæver

Bæverflokken er for vore yngste spejdere, børn i 0-1 klasse. I den alder er leg og historier den altdominerende spejderaktivitet.

Vi mødes i hulen i foreningsfløjen på Guldhøj eller i Skovly i Hestehaveskoven hver onsdag kl. 16.30 - 18.00

Uniform er en del af spejdersærpræget, men det er ikke et krav for at deltage.
Det koster 350,- pr. halvår at være bæver. Uniform, ture og særarrangementer betales særskilt.

Kontakt enhedslederen hvis du vil vide mere.

 


Bævernes fastelavn
i hulen på Guldhøj